இலங்கை புதியவர்கள் குத்துச்சண்டை போட்டித்தொடரில் கடற்படை பல வெற்றிகள் பெற்றது

இலங்கை குத்துச்சண்டை சங்கத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட புதியவர்கள் குத்துச்சண்டை போட்டித்தொடர் - 2022 இல் இலங்கை கடற்படை குத்துச்சண்டை அணி 04 தங்கம் மற்றும் 04 வெள்ளிப் பதக்கங்கள் உட்பட பல விருதுகளை வென்றுள்ளது.

26 Jun 2022

2022 கடற்படை கட்டளைகளுக்கு இடையிலான தடகள போட்டித்தொடரின் வெற்றி பயிற்சி கட்டளைக்கு

2022 கடற்படை கட்டளைகளுக்கு இடையிலான தடகள போட்டித்தொடர் ஜூன் 11 மற்றும் 12 ஆம் திகதிகளில் திருகோணமலை கடற்படை மற்றும் கடல்சார் அகாடமியில் பிரமாண்டமான முறையில் நடைபெற்றதுடன் தடகள போட்டித்தொடரின் வெற்றி பயிற்சி கட்டளை குழு வென்றது.

15 Jun 2022