மிகவும் பிரபலமான மற்றும் சிறந்த அரசாங்க வலைத்தளமாக கடற்படை வலைத்தளம் தங்கம் மற்றும் வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளது

‘LK Domain Registry’ நிருவனம் மூலம் நடத்தப்பட்ட 'BestWeb.lk 2022' போட்டித்தொடரில், பிரபலமான அரசாங்க இணையதளங்கள் வகையின் கீழ் தங்கப் பதக்கத்தையும், சிறந்த அரசாங்க வலைத்தளப் பிரிவின் கீழ் வெண்கலப் பதக்கத்தையும் இலங்கை கடற்படையின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளம் வென்றுள்ளது. அதற்காக கடற்படைக்கு வழங்கப்பட்ட விருதுகள் கடற்படைத் தளபதி வைஸ் அட்மிரல் நிஷாந்த உலுகேதென்னவிடம் வழங்கும் நிகழ்வு கடற்படைத் தலைமையகத்தில் 2022 செப்டம்பர் 20 ஆம் திகதி இடம்பெற்றது.

இந்த 'BestWeb.lk 2022' போட்டித்தொடருக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இணையத்தளங்களுக்கு விருதுகளை வழங்குவதற்கான அபராதப் புள்ளிகளை தொழில்நுட்ப அளவுகோல்கள், வடிவமைப்பு அளவுகோல்கள், உள்ளடக்க அளவுகோல்கள் மற்றும் இயங்கக்கூடிய அளவுகோல்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பரந்த அளவிலான மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, முழுமை, வழிசெலுத்தலின் எளிமை, தரநிலைகள், செயல்பாடு, இணையதளம் மற்றும் இணையப் பக்கங்களின் படைப்பாற்றல், இணையதளத்தின் அளவு மற்றும் தரம், இணையதளத்தின் பயனர்களுடன் தரமான தொடர்பு, தனியுரிமை பாதுகாப்பு மற்றும் இணையதளப் பாதுகாப்பு மற்றும் பதிப்புரிமைப் பாதுகாப்பின் அடிப்படையில் 'BestWeb.lk 2022' போட்டித்தொடரில் மிகவும் பிரபலமான அரச இணையதளப் பிரிவின் கீழ் மற்றும் பொதுத்துறை சிறந்த இணையதளப் பிரிவின் கீழ் கடற்படையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் விருதுகள் பெற்றுள்ளது. 2022 ஆகஸ்ட் 30 ஆம் நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் பரிசளிப்பு விழாவில் கடற்படைக்கு வழங்கப்பட்ட தங்கம் மற்றும் வெண்கல விருதுகள் 2022 செப்டம்பர் 20 அன்று கடற்படைத் தலைமையகத்தில் வைத்து கடற்படைத் தளபதியிடம் வழங்கப்பட்டது.

மேலும், 2015, 2017, 2018 மற்றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற ‘Best Web’ போட்டிட்தொடர்களின் போது அரச பிரிவின் சிறந்த இணையதளமாகவும், 2021-ஆம் ஆண்டில் இதே பிரிவில் மூன்றாம் இடத்தையும், பொதுமக்களிடையே மிகவும் பிரபலமான இணையதளமாகவும் 2018, 2019 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளில் அரசாங்கப் பிரிவில் மிகவும் பிரபலமான இணையதளமாகவும் ‘www.navy.lk’ அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

மேலும், கடற்படைத் தகவல் தொழில்நுட்பப் பணிப்பாளர் கொமடோர் சமிந்த ரணவீர உள்ளிட்ட கடற்படை வீரர்கள் குழுவினர் கடற்படைத் தளபதிக்கு விருதுகளை வழங்கும் நிகழ்வில் கலந்துகொண்டனர்.