ரியர் அட்மிரல் சுஜீவ செனவிரத்ன கடற்படை சேவையிலிருந்து ஓய்வு பெறுகிறார்

34 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான தனது புகழ்பெற்ற கடற்படை சேவையிலிருந்து ரியர் அட்மிரல் சுஜீவ செனவிரத்ன இன்று (2022 ஒக்டோபர் 21) ஓய்வு பெற்றார்.

இன்று தனது 55 வது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடும் ஓய்வுபெற்ற மூத்த அதிகாரிக்கு கடற்படைத் தளபதி வைஸ் அட்மிரல் நிஷாந்த உலுகேதென்ன உட்பட பணிப்பாளர்கள் தனது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்தனர். அதன்பிறகு, அவருக்காக கடற்படைச் சம்பிரதாய முறைப்படி மரியாதை வழங்கப்பட்டதுடன் கடற்படை பாரம்பரியத்தின் படி சாலையின் இருபுறமும் உள்ள மூத்த மற்றும் இளைய கடற்படை வீரர்கள் அவருக்கு பிரியாடை செலுத்தினர்.

1988 ஆம் ஆண்டில் 18 வது ஆட்சேர்ப்பின் கேடட் அதிகாரியாக கடற்படையில் இணைந்த ரியர் அட்மிரல் சுஜீவ செனவிரத்ன, தனது பதவிக் காலத்தில் இலங்கை கடற்படையின் நான்காவது விரைவுத் தாக்குதல் படையின் கட்டளை அதிகாரி, படைத் தளபதி மற்றும் நான்காவது விரைவுத் தாக்குதல் படைப்பிரிவின் 21வது கட்டளை அதிகாரியாகவும், இலங்கை கடற்படை கப்பல் கெலணி நிருவனத்தின் கட்டளை அதிகாரியாகவும் பணியாற்றியுள்ளார். மெலும், அவர் கடற்படை நலன் துணை இயக்குநர், இந்தியாவின் புது தில்லியில் உள்ள இலங்கை உயர்ஸ்தானிகராலயத்தின் பாதுகாப்பு ஆலோசகர், கேப்டன் செயல்பாட்டுத் திணைக்களம் (வடக்கு), கடற்படை நடவடிக்கைகளின் துணை இயக்குநர், கடல்சார் சிறப்புப் படைகளின் துணை இயக்குநர், 22வது கடற்படைத் தளபதியின் கடற்படை உதவியாளர், கடற்படை இயக்குநர் சமிக்ஞைகள் மற்றும் கடற்படை பயிற்சி இயக்குனர் தற்போதைய கடற்படைத் தளபதியின் கடற்படை உதவியாளர் போன்ற முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பதவிகளில் பணியாற்றிய புகழ்பெற்ற சிரேஷ்ட அதிகாரியும் ஆவார்.