தெற்கு கடற்படை கட்டளையின் புதிய தளபதியாக ரியர் அட்மிரல் சிந்தக குமாரசிங்க பதவியேற்பு

ரியர் அட்மிரல் சிந்தக குமாரசிங்க தெற்கு கடற்படை கட்டளையின் புதிய தளபதியாக இன்று (2023 செப்டம்பர் 01) குறித்த கட்டளைத் தலைமையகத்தில் பதவியேற்றார்.

கடற்படையின் மரபுப்படி ரியர் அட்மிரல் சிந்தக குமாரசிங்கவை தெற்கு கடற்படை கட்டளைக்கு வரவேற்ற பின்னர், குறித்த கடற்படை கட்டளையின் தளபதியாக கடமையாற்றிய ரியர் அட்மிரல் சமன் பெரேரா கட்டளைத் தலைமையகத்தில் புதிய தளபதியிடம் கடமைகளை கையளித்தார்.

மேலும், தெற்கு கடற்படை கட்டளையின் சிரேஷ்ட அதிகாரிகளின் வாழ்த்துக்களுக்குப் பின்னர், கடற்படை மரபுப்படி ரியர் அட்மிரல் சமன் பெரேரா தெற்கு கடற்படை கட்டளையிலிருந்து பிரியாவிடை பெற்றார்.