ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய உபவேந்தராக ரியர் அட்மிரல் தம்மிக்க குமார கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றார்

ரியர் அட்மிரல் தம்மிக்க குமார ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தின் ஐந்தாவது துணை வேந்தராக 2023 செப்டம்பர் 01 ஆம் திகதி கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றார்.

அதன்படி, ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் உபவேந்தர் மேஜர் ஜெனரல் மிலிந்த் பீரிஸ் அவர்களினால் ரியர் அட்மிரல் தம்மிக்க குமாரவின் கடமைகளை பொறுப்பேற்ற பின்னர், இராணுவ மரபுப்படி விசேட வைபவமொன்றின் மூலம் அவர் கௌரவிக்கப்பட்டார்.

புதிய உபவேந்தராக கடமைகளை பொறுப்பேற்ற ரியர் அட்மிரல் தம்மிக்க குமார, கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டதாரி கற்கைகள் பீட கேட்போர் கூடத்தில் முப்படைகளின் அதிகாரிகள் உட்பட கல்விசார் மற்றும் கல்விசாரா ஊழியர்கள் மற்றும் பயிற்சி உத்தியோகத்தர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார்.

மேலும், ரியர் அட்மிரல் தம்மிக்க குமார, ஜெனரல் சர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய உபவேந்தராக பதவியேற்கும் முன்னர் கிழக்கு கடற்படை கட்டளை மற்றும் தன்னார்வ கடற்படையின் தளபதியாக பணியாற்றினார்.