36 கிலோ கிராம் பீடி இலைகள் மீட்ப்பு

வடக்கு கடலில் மிதந்து கொண்டிருந்த 36 கிலோ பீடி இலைகளை மீனவர்கள் 2019 ஆகஸ்ட் 2 ஆம் திகதி மீட்டனர், மேலும் அவர்கள் அந்த பீடி இலைகளை நெடந்தீவில் உள்ள இலங்கை கடற்படை கப்பல் வசாபவுக்கு ஒப்படைத்தனர்.

02 Aug 2019

இலங்கை கடற்படை கப்பல் ‘அக்போ’ தனது 22 வது ஆண்டு நிறைவை பெருமையுடன் கொண்டாடுகிறது

வடக்கு கடற்படை கட்டளையின், இலங்கை கடற்படை கப்பல் ‘அக்போ’ தனது 22 வது ஆண்டு நிறைவை 2019 ஆகஸ்ட் 01 அன்று பெருமையுடன் கொண்டாடியது.

02 Aug 2019

கேரள கஞ்சாவுடன் இரண்டு (02) நபர்கள் கடற்படையினரால் கைது

கல்பிட்டிய, குடாவ பிரதேசத்தில் 20.120 கிலோகிராம் கேரள கஞ்சாவுடன் இரண்டு சந்தேக நபர்களை போலீஸ் போதைப்பொருள் பணியகத்துடன் இணைந்து கடற்படை வீரர்கள் கைது செய்துள்ளனர்.

01 Aug 2019

கொமாண்டர் சுதத் ரன்தெண்ண கட்டளை அதிகாரியாக கடமை ஏற்றார்

இலங்கை இலங்கை கடற்படை கப்பல் "ரனரிஸியின்" கட்டளை அதிகாரியாக கொமாண்டர் சுதத் ரன்தெண்ண கடமை ஏற்றுக்கொண்டார்.

01 Aug 2019

கடற்படையினால் கம்பஹ மாவட்டத்தில் போதைப்பொருள் தடுப்பு திட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது

கம்பஹ மாவட்டத்தில் கடற்படை போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு மூலம், 2019 ஜூலை 29 மற்றும் 31 ஆம் திகதிகளில் போதைப்பொருள் தடுப்பு திட்டங்களை நடத்தப்பட்டது.

01 Aug 2019