சுகவீனமுற்ற மீனவருக்கு கடற்படையினரின் உதவி
 

அண்மையில் (நவம்பர், 03) கடும் சுகவீனம் காராணமாக பாதிக்கப்பட்ட மீனவர் ஒருவர் இலங்கை கடற்படையினரின் உதவியுடன் பாதுகாப்பாக கரைக்கு அழைத்துவரப்பட்டுள்ளார்.

04 Nov 2017

மூன்று இந்தியக் கப்பல்கள் இலங்கை வருகை
 

அண்மையில் (நவம்பர், 02) இந்தியாவின் இரண்டு கடற்படை கப்பல்கள் உட்பட கடலோரப் பாதுகப்பு படை கப்பல் ஒன்றும் இலங்கை வந்துள்ளன.

02 Nov 2017

புதிய கடற்படை தளபதி பாதுகாப்பு செயலாளருடன் சந்திப்பு
 

புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட கடற்படை தளபதி வைஸ் எட்மிரல் சிரிமேவன் ரணசிங்க அவர்கள் பாதுகாப்பு செயலாளர் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி திரு கபில வைத்தியரத்ன அவர்களை சந்தித்தார்.

01 Nov 2017