ஓஸ்டேலியா உயர் ஸ்தானிகர் கடற்படை தளபதி சந்திப்பு

இலங்கையில் ஓஸ்டேலியா உயர் ஸ்தானிகராக அலுவலகள் செய்யும் திருமதி ரொபின் மூட் அவர்கள் இன்று 06 கடற்படை தலைமைகத்தில் வயிஸ் அத்மிரால் ரவீந்திர விஜேகுணவர்தன அவர்கள் சந்தித்தார்.

06 Jan 2016

இலங்கை கடல் பரப்பில் மீன்பிடிப்பில் ஈடுபட்ட இந்து மீன்பிடிகார்கள் 12 பேர் கைதுசெய்யப்பட்டது

தலை மன்னாரில் வடமேல் மற்றும் டெல்ப் தீவின் வட திசையில் இலங்கைக்கு சொந்தமான கடல் பகுதியில் இலங்கை கடற்கரை பாதுகாப்புத் திணைக்களத்தின் கடற்படையினரின் உதவியினால் மீன்பிடித்த தொழிலில் ஈடுபட்ட இவ் மீன்பிடிக்கார்கள் 12 பேர் கைதுசெய்யப்பட்டுடன் 03 டோலர் படகுகளும் கைப்பற்றப்பட்டன.

06 Jan 2016

சீஆர் மற்றும் எப்சீ குழு தொல்யடைந்து கடற்படை ரக்பி குழு வெற்றி பெற்றது.

கடற்படை ரக்பி குழு மற்றும் சீஆர் மற்றும் எப்சீ குழு இடையே இன்று

05 Jan 2016

இலங்கை கடற்படையினரார் தயாரிக்கப்பட்ட தலசீமியா சுத்தம் செய்யும் இயந்திரங்கள் அரசாங்க வைத்தியசாலைகளுக்கு பகிர்ந்தளித்தல் சுகாதார அமைச்சரின் தலமையில்.
 

தலசீமியா நோயாளிகளுக்காக இலங்கை கடற்படையினரால் தயாரிக்கப்பட்ட தலசீமியா சுத்தம் செய்யும் இயந்திரங்களை 4வது முறையாக பங்கிடும் நிகழ்ச்சி

05 Jan 2016

வெற்றிபெற்ற சாமதானத்தை பாதுகாப்பதற்கு மற்றும் தேசத்தை கட்டியெழுப்புவதற்காக கடற்படை வீர்ர்கள் சத்தியப்பிரமாணம் செய்தனர்

2016 ஆண்டில் வேலைகள் சுப நேரத்தில்

05 Jan 2016

முத்துராஜவலையில் மண்ணெண்ணை கசிவினை தடுப்பதற்கு கடற்டையினர் உதவிசெய்வர்.

முத்துராஜவலை மண்ணெண்ணை களஞ்சியத்திற்கு மண்ணெண்ணை கொண்டு செல்லும் பம்பிய்யை

05 Jan 2016