ලෝක කාන්තා දිනයට සමගාමීව නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් වැඩසටහන් රැසක්

2020 මාර්තු මස 08 වන දිනට යෙදී තිබූ ලෝක කාන්තා දිනයට සමගාමීව වැඩසටහන් රැසක් නාවික නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිතුමිය අරුන්දති උදිතමාලා ජයනෙත්ති මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020 මාර්තු මස 10 වන දින ප්‍රදීපාගාර අවන්හලෙහිදී පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලදි.

11 Mar 2020

උත්තර ආයතනයේ යෝගට් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉදිකරන ලද නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කෙරේ

සේවා වනිතා ඒකකය මගින් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා උත්තර ආයතනයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන යෝගට් ව්‍යාපෘතිය සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් විවෘත කිරීම 2020 මාර්තු 07 වන දින සිදු කරන ලදි.

08 Mar 2020

ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා මහානාග ආයතනයේ යෝගට් ව්‍යාපෘතිය සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට මුල්ගල තබයි

ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා මහානාග ආයතනයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන යෝගට් ව්‍යාපෘතිය සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට මුල් ගල තැබීම අද (2020 පෙබරවාරි 26) සිදු විය.

26 Feb 2020

ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා උත්තර ආයතනයේ යෝගට් ව්‍යාපෘතිය සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට මුල්ගල තබයි

සේවා වනිතා ඒකකය මගින් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා උත්තර ආයතනයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන යෝගට් ව්‍යාපෘතිය සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට මුල් ගල තැබීම අද (2020 පෙබරවාරි 24) සිදු විය.

24 Feb 2020

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් කලා චිකිත්සක වැඩසටහනක් (Art Based Therapy) පවත්වයි

නාවික හමුදා මනෝසෞඛ්‍ය අංශයේ නිලධාරීන් හා නිලධාරිනියන්ගේ උපදේශකත්වයෙන් නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් කලා චිකිත්සක වැඩසටහනක් (Art Based Therapy) 2020 පෙබරවාරි 14 වන දින බටහිර නාවික විධාන නිලධාරී නිවාසයේදී පවත්වන ලදි.

18 Feb 2020

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් ප්‍රජාසත්කාරක වැඩසටහනක්

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ප්‍රජාසත්කාරක වැඩසටහනක් 2020 පෙබරවාරි 11 වන දින සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි, අරුන්දති උදිතමාලා ජයනෙත්ති මැතිණියගේ ප්‍රදානත්වයෙන් නාවික හමුදා මූලස්ථානයේදී ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

12 Feb 2020

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් මුල්ලේරියාව අතරමැදි නිවාසයේ රෝගීන් වෙනුවෙන් විශේෂ දිවා ආහාර වේලක්

සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිතුමියගේ මග පෙන්වීම යටතේ සේවා වනිතා ඒකකය මගින් නඩත්තු කරනු ලබන මුල්ලේරියාව අතරමැදි නිවාසයේ වාට්ටු අංක 07 හි අවශ්‍ය අළුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව අද (2020 පෙබරවාරි 01) එහි නේවාසිකව ප්‍රථිකාර ලබන රෝගීන් වෙනුවෙන් විශේෂ දිවා ආහාර වේලක් ලබා දීමට කටයුතු කරන ලදි.

01 Feb 2020

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිතුමිය සහ ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශ සේවා වනිතා ඒකකයේ නව සභාපතිතුමිය අතර හමුවක්

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිතුමිය ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශ සේවා වනිතා ඒකකයේ නව සභාපතිතුමිය වන චිත්‍රානී ගුණරත්න මැතිණිය 2020 ජනවාරි මස 30 වන දින ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශ සේවා වනිතා පරිශ්‍රයේදී, නිළ වශයෙන් හමුවිම සිදුවිය.

01 Feb 2020

පකිස්තානු නාවික හමුදා කාන්තා සංවිධානයේ සභාපතිනී ශහීනා අබ්බාසි වැලිසර නාවික පෙර පාසලෙහි සංචාරයක.

පකිස්තානු නාවික හමුදා කාන්තා සංවිධානයේ සභාපතිනී ශහීනා අබ්බාසි 2020 ජනවාරි 27 වන දින වැලිසර නාවික පෙර පාසලෙහි හා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයේ චාරිකා වාරයක නිරත විය.

28 Jan 2020

සේවා වනිතා ඒකකයේ විධායක කමිටු සාමාජිකාවන් දෙදෙනෙක් වෙනුවෙන් සමුගැනිමේ සාදයක්.

සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි, අරුන්දති උදිතමාලා ජයනෙත්ති මැතිණිය සහ උප සභාපතිනිය ඇතුළු සේවා වනිතා ඒකකයේ සාමාජිකාවන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සේවා වනිතා ඒකකයේ කාර්යයන්ගෙන් සමුගන්නා ලද ශයනි පුර්ණිමා විතානගේ මැතිණිය හා මේනකා සේරසිංහ මැතිණිය වෙනුවෙන් වූ සමුදීමේ වැඩසටහනක් 2020 ජනවාරි මස 03 වන දින නාවික හමුදා මූලස්ථාන නිලධාරි නිවාසයේදි අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් පවත්වන ලදී.

06 Jan 2020